Idealis – Reteaua nationala de promovare a economiei sociale   in zonele montane

Reteaua Idealis – o retea de organizatii ale economiei sociale din zonele montane ale Romaniei

Ce sunt organizatiile economiei sociale?

Asociatii, fundatii, asociatii de agricultori (pomicultori, crescatori de animale), obsti si asociatii de proprietari de paduri, cooperative din zonele montane ale Romaniei, asociatii de protectia mediului, culturale sau comunitare din zonele montane sau preocupate de aceste zone.

Zonele montane din Romania

La nivelul Uniunii Europene zonele montane sunt considerate zone defavorizate „caracterizate printr-o limitare considerabilă a posibilităților de utilizare a terenului și printr-o creștere apreciabilă a costurilor exploatării lor”.[1] Delimitarea administrativă a zonelor montane în România are în vedere acele zone care se caracterizează prin:

  • existenţa unor condiţii climatice deosebit de dificile, determinate de altitudini de peste 600 m, al căror efect este scurtarea substanţială a sezonului de vegetaţie;
  • prezenţa la o altitudine mai joasă, pe cea mai mare parte a terenului agricol, a unor pante de peste 20 %, prea abrupte pentru utilizarea de maşini agricole sau care necesită utilizarea unor echipamente costisitoare;

Zona Montană Defavorizată (ZMD) a Romaniei ocupă o suprafaţă totală de circa 71.340 km2, ceea ce reprezintă 29,93% din suprafaţa totală a României, unde trăiesc aproximativ 2.400.000 locuitori – circa online slots
11% din populaţia totală a României. Cea mai mare parte a acesteia este reprezentata de Munții Carpați care au pe teritoriul României o lungime de 910 km, (35% din suprafaţa totală a acestora).

Pe de alta parte arealele muntoase joacă un rol foarte important, asigurând resurse esenţiale pentru existenţa omenirii; sunt resurse de frumuseţi naturale, resurse cu caracter economic, resurse culturale şi sociale. Iată câteva motive pentru care munţii ar trebui să constituie un subiect de preocupare:

  • constituie “castelul de apă”, furnizând cea mai mare cantitate de apă către zonele de şes, mai ales vara;
  • sunt centre de biodiversitate, atat culturală cat si biologică;
  • ofera oportunitati de turism si recreere;
  • functioneaza ca niste barometre pentru schimbarile climatice datorita sensibilitatii eco- şi geo-sistemelor din zonă la cele mai mici schimbari climatice – vezi topirea ghetarilor.

Accesibilitatea redusă şi distanţele relativ mari faţă de centrele urbane dezvoltate au determinat o marginalizare socio-economică sau chiar o excludere a acestor zone din circuitul economic, determinând disparităţi în dezvoltarea socio-economică, o valorificare redusă a potenţialului local, lipsa unor investiţii cu impact economic sensibil, elemente accentuate şi de depopularea satelor montane sau de creşterea gradului de îmbătrânire a populaţiei.

Mai multe detalii despre zonele montane ale Romaniei in documentul de politica publica elaborat in cadrul proiectului Idealis click aici

Rolul economiei sociale in zonele montane[2]

Economia sociala include forme diverse de organizare si/sau juridice cum ar fi: cooperativele, societatile mutuale, asociatiile, fundatiile care s-au dezvoltat incepand din secolul XIX peste tot in Europa din necesitatea de a gasi solutii noi, inovatoare unor probleme sociale, economice sau de mediu  ale comunitatilor care sunt ignorate sau insuficient acoperite de sectorul public sau privat. Economia sociala se afla in prezent in ascensiune peste tot in lume, mai ales in contextul crizei economice.

Conform Institutului de Economie Sociala IES din Romania bunurile in proprietate comună sunt caracteristice unor zone întinse din teritoriile montane şi de înălțime din tarile montane din Uniunea Europeana, mai ales in arealul alpin. Formele comunitare, parteneriale de organizare şi management specifice economiei sociale reprezintă o oportunitate viabilă pentru a îmbunătăţi nivelul de dezvoltare comunitară cu păstrarea resurselor naturale.[1] Art. 18 al Regulamentului Consiliului European, Nr. 1257/1999, alineatul (1)

[2] Rolul economiei sociale în zonele montane din România Adrian Secal Institutul de Economie Sociala din Romania  www.ies.org.ro